Informasjon om pris- og leveringsendringer som kan oppstå på grunn av situasjonen rundt Koronaviruset.

Valutahandel illustrasjonDen ekstraordinære situasjonen rundt Korona SARS-CoV-2 (covid 19), har som de aller fleste vet påvirket den norske økonomien og kronekursen svært uheldig. Vi har i den seneste tiden sett at valutakursene nærmest er ute av kontroll.  Dette, sammen med at noen av våre produsenter i Europa allerede har varslet prisøkninger, produksjonsstans og potensielle leveringsproblemer, har satt oss i en Force Majeure situasjon.

SEB Produkter har en andel vareinnkomst som import, og vi varsler med dette at vi nå øker våre priser på flere varer. Vi vil også kunne komme til å benytte forbeholdet vårt om prisjusteringer på allerede tilbydde og ordrebekreftede varer som følge av valutaendringer. Vi beklager situasjonen og håper på forståelse for dette. La oss all håpe at disse kjedelige omstendighetene ikke vil vedvare over lengre tid.

Vi gjør alt vi kan for at disse ulempene blir så marginale som mulige og at våre leveringstider kan opprettholdes så langt det lar seg gjøre.

Har du spørsmål eller synspunkter rundt dette er du selvsagt velkommen til å kontakte oss.