SEB Produkter AS tilbyr:

  • Maskiner, utstyr og tjenester til prosessindustrien i Norge.
  • Pulver- granulat- og væskehåndtering.
  • Rådgiving, prosjektering, levering, montering og service.
  • Import og produksjon av deler og utstyr.

Kornbehandling og fôrproduksjon er våre hoved bransjer hvor vi i dag er en av de ledende leverandørene.

Vi prosjekterer, produserer og leverer:

  • Utstyr for mottak, intern transport, rensing, veiing, tørking, dosering, blanding, maling, pelletering samt lagring og utlasting etc.
  • Komplette anlegg og komponenter til filtrering, støvutskilling, sentralstøvsugeranlegg, aspirasjonsanlegg og pneumatisk transport.

Kornsiloer og fôrprodusenter er våre største kunder, men vi tilbyr våre tjenester til mange typer prosessindustrier, som kjemisk industri, trebearbeiding, næringsmiddel etc.