SEB Produkter AS er norsk representant for Damas Seed Processing.

SEB Produkter AS er det fornuftige valget når du har behov for rensemaskin. Innen rensemaskin kan vi gjennom vårt samarbeid med Damas Seed Processing tilby anerkjente maskiner som:

 • Sigma – rensemaskin med trommelsold med høy kapasitetDamas logo
 • PS100 serien – plansoldmaskiner med 20% høyere kapasiet*
 • Omega – plansoldmaskin med stor kapasitet og mange muligheter
 • Pulco – aspiratør (luftrensemaskin)
 • Uniseed/Duoseed – plansoldmaskin for mindre anlegg
 • Combi – Såkornrensemaskin
 • Hotyp – Triør (lengdesorterer)
 • SB -skakebord (vektsortering)
 • Zeta – sorterbord (luft og egenvekt)
 • Royal – fargesorterer

* sammenlignet med tilsvarende maskiner i markedet.

Sigma med Pulco snittt

Råder du over en rensemaskin allerede kan vi tilby vedlikehold, ettersyn og deler til langt de fleste maskintypene. En rensemaskin fra oss gir deg de beste kortene på hånden når du ønsker å rense kornet etter de høyeste standardene på området. Fordelen med rensemaskin basert på sentrifugalprinsippet er den svært effektive måten den frasorterer uønskede deler av kornet på.
SEB Produkter tilbyr maskiner for rensing av korn, såkorn og frø, samt utskilling av andre produkter. Vi kan også tilby maskiner for fargesortering, både med sort-hvitt og fullfargekamera. Vi har lang erfaring innen denne typen maskiner og er en pålitelig samarbeidspartner når du trenger ny maskin eller kompetent service.

Et naturlig førstevalg i prosessindustrien

Gjennom vårt kompromissløse fokus på kvalitet har vi posisjonert oss som et naturlig førstevalg for mange aktører innen prosessindustrien som trenger ny rensemaskin. Vi strekker oss så langt som mulig for å imøtekomme de ulike behovene blant våre kunder, og vi har sammensatt et bredt sortiment innen industrimaskiner, utstyr og tjenester som tilsammen utgjør et komplett tilbud. Uansett dine behov og ønsker kan vi levere skreddersydde løsninger basert på solid kompetanse.

Service og vedlikehold

Som representant for Damas Seed Processing i Norge har SEB Produkter lang erfaring og god kunnskap om service og vedlikehold på rensemaskiner og renseutstyr. For å unngå driftsstopp er det viktig å sjekke over og utbedre feil og slitasje i forkant. Et årlig ettersyn bør utføres så tidlig at eventuelle slitedeler og/eller reservedeler kan fremskaffes og byttes i tide før ny sesong.
SEB Produkter kan tilby erfarne servicefolk for gjennomgang av rensemaskinene. Produktene utvikler seg, og i tillegg til å kunne fastslå behov for bytte av slitedeler, kan vi også gi nyttige tips vedrørende forbedringer for å øke rensekapasiteten. Gode rutiner på service og vedlikehold minsker risikoen for slitasje og driftsstopp, og sikrer en god og kontinuerlig drift.

Vi kan tilby:

 • Ettersyn/service etter avtale
 • Reservedeler
 • Sold
 • Tips og råd for å øke rensekapasitet

I tillegg til rensemaskiner leverer vi også filter for luftrensing. Ta en nærmere kikk her for mer informasjon om våre støvfilter.

Har du spørsmål vedrørende vårt tilbud innen rensemaskin er det bare å ta kontakt på telefon eller epost.