Tørker

Riktig tørket vare er en forutsetning for god kvalitet og holdbarhet.


SEB Produkter AS har lang erfaring med mange forskjellige tørketyper og produsenter. Vi kan hjelpe deg både om du er på jakt etter en helt ordinær korntørke, eller om du trenger hjelp til tørking av andre produkter også.
Sammen med vår leverandør Chief Industries UK LTD kan vi tilby gode løsninger på nye tørker, samt ombygging og optimalisering av eksisterende tørker.

Vi leverer og monterer:
  • Kontinuerlige gjennomløpstørker
  • Batchtørker
Sammen med vår leverandør, Chief Industries UK LTD kan vi tilby flere modeller og typer.
Vi levere tørker for alle kornsorter og andre produkter som ris, mais, oljefrø, kaffe, erter etc.

Kapasiteter (780Kg/M3):
  • CD Kontiunerlige gjennomløpstørker
    • 9 t/h - 326t/h
  • CDB Batchtørker
    • 8,5 tonn/tørketiden pr. batch: 7,5 timer
    • 24,1 tonn/tørketiden pr. batch: 7,9 timer
SEB Produkter AS er et velkjent navn i den norske prosessindustrien, og gjennom vår solide innsats over en årrekke har vi opparbeidet en stor kundeskare av fornøyde bedrifter. Mange framhever vår evne til å levere løsninger med fokus på driftssikkerhet og effektivitet.
Vi tilbyr dessuten service og vedlikehold av eksisterende maskiner og utstyr gjennom våre dyktige montører.

Har du spørsmål vedrørende vårt tilbud innen tørker er det bare å kontakte oss på enten telefon eller mail.
Kontakt oss gjerne ved å fylle ut skjemaet under
*
*
*