SEB Produkter AS har lang erfaring med trykkluft og vakuumutstyr.

Pneumatisk transport er velegnet for frakting av lettere masser som frø, korn, pulver og granulat. Produktene kan fraktes over korte så vel som lengre avstander. Prinsippet for pneumatisk transport foregår ved at massen suges opp og blåses av sted gjennom slanger eller rør, på mange måter som i en støvsuger. Denne metoden er mye brukt for lossing av korn fra skip og over i siloanlegg. Ved tyngre materialer, spesielt sement, gjøres massen «flytende» ved at luft presses inn fra bunnen, og den kan da pumpes etter hydrostatiske prinsipper. En annen form for pneumatisk transport finnes i anlegg for rørpost.

Blower for pneumatisk transport

SEB Produkter har god kompetanse om pneumatisk transport og samarbeider med ledende norske og utenlandske produsenter og leverandører av trykkluft og vakuumutstyr. Denne kunnskapen sammen med vårt leveringsprogram bestående av blant annet sluser, rør, sykloner, filtre, ventiler og beholdere gjør oss til en komplett leverandør av pneumatisk transport.
En del former for pneumatisk transport har en viss risiko for eksplosjoner og kommer derfor inn under ATEX direktivet. Våre produkter, som for eksempel filtre og rørgater leveres i henhold til gjeldene ATEX godkjenning. Mekaniske eksplosjonsavlastninger og mer avanserte løsninger med følere, brannslukkings-pulver og stengeventiler er også med i vårt leveringsprogram.
Vi tilpasser anlegget etter de angitte kriterier.

Har du spørsmål om pneumatisk transport er det bare å ta kontakt med oss.