Referanser og prosjekter

Som leverandør av utstyr og anlegg til prosessindustrien - spesielt til kornbehandling og fôrproduksjon, har vi i SEB Produkter AS gjennom årenes løp levert mange anlegg og prosjekter. Vi har valgt ut noen, og laget et lite bildegalleri for å vise litt av hva vi har gjort og hva vi kan levere.


Ønsker du nærmere informasjon er det bare å ta kontakt med oss.

SEB Produkter setter opp en helt ny kontinuerlig tørke sammen med Chief

Les mer

Palleteringsmaskin

Palleteringsanlegg for pakking av såkorn.

Les mer

Namdal Kornsilo


Prosjektering og montering av nye råvaresiloer med fordeling.

Les mer

Skjelfoss Korn

Prosjektering og gjenreising av Skjelfoss Korn AS etter brann.

Les mer

Utlasterkran

Erstattet gammel utlasterkran med hydraulisk kran og kjedetransportør for lasting til båt. 600 t/h.
Les mer

Pakkemaskin

Prosjektering og montering av matmelproduksjon og pakkeanlegg.

Les mer