Skjelfoss Korn

Nytt kornmottak
Hele kornmottaket med såkornanlegg, siloer og kontor, brant ned til grunnen 7.mars 2013.
SEB Produkter AS har vært med å prosjektere og sette opp igjen nytt silobatteri, maskintårn samt nytt kornmottak og såkornanlegg.
Kapasitet på transportutstyret for mottak og intern transport er 120 t/h. To rensemaskiner med max kapasiteter på 160 og 180 t/h.
Rensemaskiner for såkorn, med rensemaskin, triører og skakebord. Alle rensemaskiner og filtere fra DAMAS.
Ny utlasting med kapaistet 200 t/h. Fallrør og rørdeler fra KMH, pulverlakkerte og med galvaniserte spennringer.
Prosjektet pågår over en treårsperiode fra 2013-2015.
Side 1 av 2
Nytt kornmottak
Gravearbeid etter riving
Fundament til nytt silobatteri
Nytt silobatteri på vei
Nytt kornmottak
Nytt kornmottak
Nytt kornmottak
Nytt kornmottak
Side 2 av 2
Nytt kornmottak
Nytt kornmottak
Nytt kornmottak
Nytt kornmottak
Nytt kornmottak
Nytt kornmottak
Kontakt oss gjerne ved å fylle ut skjemaet under
*
*
*