Strand Unikorn avd. Sjursøya

Utlaster kran og kjedetransportør for båt
Den gamle utlasterkrana ble erstattet med en ny hydraulisk kran. Kjedetransportører for utlasting til båt med kapasitet: 600 t/h.
Nytt maskintårn med gangbro fra silo til kran.
Hydraulisk kran som muliggjør ca. 270 grader svingradius og med
tiltiling både oppover og nedover. Utlasterrør med tilt utover og innover, samt teleskop.
Anlegget ble levert i 2001.
Side 1 av 2
Hydraulisk_utlasterkran
Grunnarbeider
Fundamentering
Fundament
Fundamentering
Grunnarbeid
Hydraulisk_utlasterkran
Hydraulisk_utlasterkran
Side 2 av 2
Montering
Hydraulisk_utlasterkran
Montering av kjedetransportør
Ferdig utasterkran
Utlasterkran sett ovenfra
Kontakt oss gjerne ved å fylle ut skjemaet under
*
*
*