Skjelfoss Korn

Nytt silobatteri, kornmottak og såkornanlegg etter brann

Hele Skjelfoss Korn sitt kornmottak med såkornanlegg, siloer og kontor, brant ned til grunnen 7.mars 2013.
SEB Produkter AS har vært med å prosjektere og sette opp igjen nytt silobatteri, maskintårn samt nytt kornmottak og såkornanlegg.
Kapasitet på transportutstyret for mottak og intern transport er 120 t/h. To rensemaskiner med max kapasiteter på 160 og 180 t/h.
Rensemaskiner for såkorn, med rensemaskin, triører og skakebord. Alle rensemaskiner og filtre fra DAMAS.
Ny utlasting med kapaistet 200 t/h. Fallrør og rørdeler fra KMH, pulverlakkerte og med galvaniserte spennringer.
Prosjektet pågikk over en treårsperiode fra 2013-2015.