Strand Unikorn avd. Sjursøya

Ny hydraulisk utlasterkran til båt

Den gamle utlasterkrana ble erstattet med en ny hydraulisk kran. Kjedetransportører for utlasting til båt med kapasitet: 600 t/h.
Nytt maskintårn med gangbro fra silo til kran.
Hydraulisk kran som muliggjør ca. 270 grader svingradius og med
tiltiling både oppover og nedover. Utlasterrør med tilt utover og innover, samt teleskop.
SEB Produkter har tegnet, prosjektert, montert og levert hele anlegget.